Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

Trận 45: A.Bồ Gà C2 3500g vs A.Sơn Đ.Nai 3500g

Trận 45: A.Bồ Gà C2 3500g vs A.Sơn Đ.Nai 3500g

Trận 44: A.Hai S.Gòn 3500g vs A.Dũng C.Thơ 3500g

Trận 44: A.Hai S.Gòn 3500g vs A.Dũng C.Thơ 3500g

Trận 43: A.Dự B.Lộc A 3500g vs A.Campuchia 3500g

Trận 43: A.Dự B.Lộc A 3500g vs A.Campuchia 3500g

Trận 42: A.Bảo 2650g vs A.Duyên Ti 2590g

Trận 42: A.Bảo 2650g vs A.Duyên Ti 2590g

Trận 41: A.Toàn T.Vinh 2760g vs A.Hiển 2680g

Trận 41: A.Toàn T.Vinh 2760g vs A.Hiển 2680g

Trận 40: A.0g vs A.0g

Trận 40: A.0g vs A.0g

Trận 39: A.Kẽm 3000g vs A.Hiếu 2900g

Trận 39: A.Kẽm 3000g vs A.Hiếu 2900g

Xem lại trận đấu số 39 giữa: A.Kẽm 3000g vs A.Hiếu 2900g

 Đá Gà Trực Tiếp

Trận 38: A.Cường 3000g vs A.Huyên 3000g

Trận 38: A.Cường 3000g vs A.Huyên 3000g

Xem lại trận đấu số 38 giữa: A.Cường 3000g vs A.Huyên 3000g

 Đá Gà Trực Tiếp

Trận 37: A.Nhí 4000g vs A.Phạm V.Tàu 2700g

Trận 37: A.Nhí 4000g vs A.Phạm V.Tàu 2700g

Xem lại trận đấu số 37 giữa: A.Nhí 4000g vs A.Phạm V.Tàu 2700g

 Đá Gà Trực Tiếp

Trận 36: A.0g vs A.0g

Trận 36: A.0g vs A.0g

Xem lại trận đấu số 36 giữa: A.0g vs A.0g

 Đá Gà Trực Tiếp

Trận 35: A.Lượm 2800g vs A.Phước C.Thơ 2800g

Trận 35: A.Lượm 2800g vs A.Phước C.Thơ 2800g

Xem lại trận đấu số 35 giữa: A.Lượm 2800g vs A.Phước C.Thơ 2800g

 Đá Gà Trực Tiếp

Được tạo bởi Blogger.