Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

Gà Danh

Anh Tính VS Anh Hiển Long Xuyên Xổ 1 TỶ - Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Que sát thủ lên 6 sau khi chồng độ tại Thomo - Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Xám lớp 6 của Thế Anh - Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Điều trích sát thủ lớp 7 của Thế Anh BT - Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Bướm lên 8 ngày đá Giải 31/8 của Thế Anh BT - Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Điều lớp 5 chuyên lội ngược dòng của Tính Gaking - Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Que lớp 6 của Tính Gaking - Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Xanh mồng dâu 10x của Tính Gaking - Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Xanh mồng dâu 18x của Tính Gaking - Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone
Điều bông: "Phẩm chất của 1 sát thủ"

Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone
Gà úa: Bô bồ Giải Casino 999 ngày 14/4/2019

Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone
Xanh lắc mặt: Phúc Bình Dương đá ngày 13/4/2019

Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone
Xanh mồng trích: Con Cọp trấn giữ Casino 999 của A.Cọp, từng uống máu đối thủ
Gà Xanh thắng xổ 2 tỷ lên 15x của Mít Trà CúTrận gà xổ 1 tỷ ngày 16/9/2018

Thomo ngày 11/9/2018

Thomo ngày 9/9/2018

Thomo ngày 8/9/2018

Gà Chuối 11x của Tính Thomo ngày 22/7/2018
Thomohomnay.in sẽ cố gắng cập nhật nhiều gà danh tại đấu trường Thomo hơn nữa. Xem những Video đá gà mới nhất tại đây: Xem Đá Gà Trực Tiếp Bình Luận Viên
Gà Danh
4/ 5
Oleh
Được tạo bởi Blogger.